Oprava prováděcího rozhodnutí - Závěry o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/687/EU ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu buničiny, papíru a lepenky. Oprava byla zveřejněna ve Věstníku EU 06.01.2017. Oprava je uvedená v rubrice věnované Závěrům o BAT.