For Media

Press Office

Ministry of the Environment of the Czech Republic
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 396
+ 420 267 122 944
+ 420 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Ministry Spokesperson and Head of the Press and PR Department

Petra Roubíčková

Petra Roubíčková
phone: + 420 267 122 396
mobile: +420 739 242 382
e-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Press department

Jana Taušová

Jana Taušová
phone: + 420 267 122 944
mobile: +420 739 242 379

Media Servis

Dominika Pospíšilová
tel.: + 420 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

PR and marketing

Romana Trubačíková
tel.: + 420 267 122 272
e-mail: romana.trubacikova@mzp.cz

Spokesperson photos for download:

Petra Roubíčková (JPG, 94 kB)
Jana Taušová (JPG, 317 kB)