Návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.

Úřad vlády