Ostatní dokumenty

Složka obsahuje další dokumenty zpracované na základě „Zprávy o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji“ a také v návaznosti na Akční plán pro Moravskoslezský kraj.

Druhou přílohou je Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji (MSK). Studie je zaměřena zejména na identifikaci měst a městských částí v MSK v souladu s legislativními předpisy pro zavádění NEZ z pohledu znečištění ovzduší, výběr vhodných oblastí pro návrh NEZ, zhodnocení poptávky po NEZ, postup návrhu a vyhlášení NEZ a na zpracování případové studie pro město Opava.