Záštity

Záštitu Ministerstva životního prostředí uděluje ministr kulturním akcím, veletrhům, výstavám, konferencím a dalším akcím celospolečenského dosahu jako vyjádření podpory a zároveň jako signál vůči veřejnosti, že tato akce je považována za hodnou pozornosti. O záštitu může požádat libovolný subjekt, přičemž obsahově i formálně musí být akce v souladu s prioritami a cíli MŽP.

Poskytnutí záštity Ministerstva životního prostředí je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce.

V rubrice naleznete všeobecné podmínky pro žadatele a přehled udělených záštit.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner