Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o odpadech. Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je právním předpisem, kterým se řídí odpadové hospodářství v ČR již téměř 15 let. Za dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován, a to zejména z důvodu potřeby transpozice příslušných směrnic EU.

Úřad vlády