STŘELEC Tomislav, Ing. CSc.

ředitel odboru výkonu státní správy IX
+420 267123901
tomislav.strelec@mzp.cz