ZEMKOVÁ Stanislava, Ing.

vedoucí oddělení 1 a zástupkyně ředitele odboru výkonu státní správy IV
+420 267123412
stanislava.zemkova@mzp.cz