CHOTĚBOR Pavel, Ing.

vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa
+420 267122481
pavel.chotebor@mzp.cz