LIBECAJT Miroslav, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy IV
+420 267123411
miroslav.libecajt@mzp.cz