KUBÍČEK Milan, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy V
+420 267123501
milan.kubicek@mzp.cz