HOLÝ Martin, RNDr.

ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
+420 267122051
martin.holy@mzp.cz