HEJDUK Libor, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy VI
+420 267123601
libor.hejduk@mzp.cz