SRNEC Kamil, Ing.

ředitel odboru personálního a státní služby a zástupce státního tajemníka
+420 267122008
kamil.srnec@mzp.cz