KLÁPŠTĚ Jiří, Ing.

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny
+420 267122022
jiri.klapste@mzp.cz