BEDNÁŘ Jiří, Ing.

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení
+420 267122221
jiri.bednar@mzp.cz