VODIČKOVÁ Jana, Ing.

ředitelka odboru informatiky
+420 267122130
jana.vodickova@mzp.cz