VOPÁLKOVÁ Alena, RNDr.

ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
+420 267122041
alena.vopalkova@mzp.cz