Výzva - NNO 2016 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny

Sekce ochrany přírody a krajiny vyhlašuje v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 - 2020 – Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny “Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny“.

Účelem tohoto dotačního výběrového řízení je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO). Bližší informace najdete v přiložené dokumentaci. Příjem žádostí končí 31. března 2016 ve 14:00 hod. Žádosti musí být doručeny v uzavřené obálce, na které musí být, mimo jiné, výrazným písmem nápis NEOTVÍRAT. Otevřené obálky budou automaticky vyřazeny z dalšího hodnocení.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat odbor obecné ochrany přírody a krajiny, e-mail: Marketa.Lastovickova@mzp.cz, tel.: 267 122 402.