Vyžádané informace

Odpovědi MŽP na žádosti občanů o informace podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Poskytnuté informace

Archiv