Výsledky Programu na podporu projektů NNO

Tabulka podpořených a nepodpořených projektů v Programu na podporu projektů NNO – Podprogramu na podporu projektů NNO působících v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016.

Podpora úspěšným žadatelům bude uvolněna na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude zasláno doporučenou poštou na adresu jednotlivých organizací v průběhu měsíce března 2016.

Stáhněte si...