Vyhlášení výsledků výběrového dotačního řízení MŽP na podporu koordinačních projektů NNO v r. 2017

Dne 18. května 2017 byly vyhlášeny výsledky výběrového dotačního řízení Ministerstva životního prostředí na podporu koordinačních projektů nestátních neziskových organizací v ochraně přírody a krajiny pro rok 2017 v celkové výši 5 mil. Kč.