Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou „Výrobní linka L 12“

Publikováno: 31.05.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/997 ze dne 29.5.2018, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Výrobní linka L 12“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...