Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou „Výroba polyetylénových fólií ve Zbraslavi“

Publikováno: 28.06.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/1197 ze dne 28.6.2018, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Výroba polyetylénových fólií ve Zbraslavi“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...