Vyhodnocení lucemburského předsednictví a priority nizozemského předsednictví

Nizozemské předsednictví v Radě EU 1. ledna - 30. června 2016