Vyhlášení Výzvy č. 7/2015 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí půjčí obcím půl miliardy na kofinancování projektů na snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Půjčku od Státního fondu životního prostředí mohou nově získat úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na kofinancování nákladných energetických projektů. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dnes vyhlašuje výzvu na posílení zdrojů žadatelů na realizaci projektů podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v prioritní ose 5, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Stáhněte si...