Vyhlášení Výzvy č. 11/2015 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 10 milionů na podporu udržitelného rozvoje obcí, zlepšení kvality života obyvatel a odolnosti proti změnám klimatu. O finanční příspěvek mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a kraje.

Příloha č. 5 - Žádost o uvolnění finančních prostředků ze SFŽP
Stáhněte si...
Stáhněte si...