Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Předkládaný návrh v souladu se zmocněním uvedeným v § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., reaguje na změny národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) z roku 2016, které Evropská komise promítla do příslušných evropských seznamů pro panonskou a kontinentální biogeografickou oblast zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.

Úřad vlády