Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence .

Úřad vlády