Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností)

Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 předkládají vládě k projednání návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Problematika výrobků s ukončenou životností je v současnosti upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad vlády