Udržitelná spotřeba a výroba

Udržitelná spotřeba a výroba (USV), která je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací, je jedním ze základních předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje.

MŽP věnuje problematice dlouhodobě pozornost. Již v roce 2005 schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby v České republice (PDF, 386 kB ). Problematika udržitelné spotřeby a výroby byla rovněž jednou z priorit předsednictví ČR v Radě EU oblasti životního prostředí.