Udržitelná spotřeba a výroba

Udržitelná spotřeba a výroba (USV), která je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací, je jedním ze základních předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje.

MŽP věnuje problematice dlouhodobě pozornost. Již v roce 2005 schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby v České republice (PDF, 386 kB ). Problematika udržitelné spotřeby a výroby je rovněž jednou z priorit předsednictví ČR v Radě EU oblasti životního prostředí.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner