Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS II - České Budějovice k umístění stavby parkoviště DOPRAVNÍ TERMINÁL LIPNO

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS II - České Budějovice k záměru umístění stavby parkoviště, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci záměru "DOPRAVNÍ TERMINÁL LIPNO", investorovi Obec Lipno nad Vltavou, dne 3.2.2016.

Stáhněte si...