Školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona

Dne 9. 11. 2017 bude odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí pořádáno školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona. Na základě tohoto školení a úspěšného složení závěrečného testu bude vydáno pověření odborně způsobilých osob dle § 59 vodního zákona. Školení je zároveň určené i pro zájemce o prodloužení stávajícího pověření. Své přihlášky ke školení, prosím, zašlete nejpozději do 31. 10. 2017 na e-mailovou adresu ivana.bederkova@mzp.cz. Podkladové materiály a potřebné informace budou účastníkům školení zaslány e-mailem do 6. 11. 2017.