Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

Dne 11. ledna 2010 schválila vláda ČR svým usnesením č. 37 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který určuje dlouhodobé cíle pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální a environmentální. Dokument je strukturován do 5 prioritních os:

  • Společnost, člověk a zdraví;
  • Ekonomika a inovace;
  • Rozvoj území;
  • Krajina, ekosystémy a biodiverzita;
  • Stabilní a bezpečná společnost.
  • Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, platný od roku 2010
    Text (PDF, 3 MB)
  • Strategie udržitelného rozvoje České republiky, platná v období 2004 - 2009