Strategie EHK OSN ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Na zasedání na vysoké úrovni zástupců ministerstev životního prostředí a školství členských států EHK OSN ve Vilniusu, které se konalo 17. - 18. března 2005, byla přijata Strategie EHK OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, která poskytuje základní rámec pro prosazování vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji ve všech členských zemích EHK OSN (včetně ČR) s ohledem na priority, specifické potřeby a podmínky každé z členských zemí. Strategie je současně koncipována jako příspěvek regionu EHK OSN k Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti, které koordinuje UNESCO pro léta 2005 – 2014. Kontaktním místem pro spolupráci na implementaci "Vilniuské strategie" je v ČR ministerstvo životního prostředí.