Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy, obchodní park, bytové domy G1,2,3

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst, vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy, obchodní park, bytové domy G1,2,3" investorovi Euro Park Praha, a.s., dne 21.8.2015

Stáhněte si...