Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu Riverpark Modřany

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Riverpark Modřany" investory Karlem Schwarzenbergem, E-REAL MIRROR, a.s. a NEAL, s.r.o.

Stáhněte si...