Státní program ochrany přírody a krajiny ČR

Aktualizovaný text Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR a usnesení vlády č. 1497 z 30. listopadu 2009, kterým byla aktualizace schválena.