Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem životního prostředí (zákon č. 89/1995 Sb., v rámci Programu statistického zjišťování)

Program statistických zjišťování na rok 2018

V Programu statistických zjišťování na rok 2018, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, (Vyhláška č. 373/2017 Sb. ze dne 19. října 2017) a v Příloze č. 1 a 2 k této vyhlášce (Příloha 1 – Program statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2018, Příloha 2 – Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy na rok 2018), nejsou žádná resortní statistická zjišťování Ministerstva životního prostředí.

Program statistických zjišťování na rok 2018

Ministerstvo životního prostředí nenavrhuje žádné statistické zjišťování prováděné resortem.