Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem životního prostředí (zákon č. 89/1995 Sb., v rámci Programu statistického zjišťování)

Program statistických zjišťování na rok 2017

V Programu statistických zjišťování na rok 2017, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, (Vyhláška č. 355/2016 Sb. ze dne 11. října 2016) a v Příloze č. 1 a 2 k této vyhlášce (Příloha 1 – Program statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2017, Příloha 2 – Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy na rok 2017), nejsou žádná resortní statistická zjišťování Ministerstva životního prostředí.

Program statistických zjišťování na rok 2018

Ministerstvo životního prostředí nenavrhuje žádné statistické zjišťování prováděné resortem.