Stanovisko k vybraným ustanovením § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 382/2015 Sb.

Stanovisko odboru ochrany ovzduší a odboru legislativního k vybraným ustanovením § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 382/2015 Sb.

Zveřejněno: 12. 12. 2016

Stáhněte si...