Správní činnost

Rubrika zahrnuje jmenný „Seznam osob s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací“ pro obory „Environmentální geologie, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby“. Pro žadatele o přiznání odborné způsobilosti je k dispozici dokument s vymezením právních předpisů a okruhy otázek pro zkoušky ze znalostí právní předpisů při ověřování odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací.

Odkaz „Průzkumná práva vydaná k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů a výhradních ložisek“ obsahuje název organizace, pro kterou bylo stanoveno průzkumné území; název průzkumného území; nerost, o který se při vyhledávání či prozkumu jedná; doba platnosti příslušného rozhodnutí a plocha stanoveného průzkumného území.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

02.10.2014 - 05.10.2014 - 40.ročník MFF EKOFILM


Akce zaštítěné MŽP

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner