Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby pozemní komunikace s názvem "MÚK Aviatická"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby pozemní komunikace, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci stavby "MÚK Aviatická", investorovi Ředitelství silnic a dálnic ČR., dne 3.2.2016.

Stáhněte si...