Seznam osob, které podaly zprávu o zpětném odběru za roky 2011, 2012, 2013 a 2014

Dokumenty obsahují seznamy osob, které plnily v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 povinnost zpětného odběru pneumatik a minerálních olejů. Novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., stanovuje, že se roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru olejů za uplynulý kalendářní rok podle § 38 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti uvedené novely, zpracovává naposledy za rok 2014.

Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik dle § 38a odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., mají povinnost zaslat všechny povinné osoby v oblasti zpětného odběru pneumatik. Osoby, které plní stanovené povinnosti jsou zapsané v Seznamu povinných osob. Z těchto důvodů již nebude seznam pro další roky zveřejňován.

Stáhněte si...