Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů

Publikováno: 09.03.2018

Odbor ochrany vod oznamuje, že byla dokončena aktualizace vymezení ochranných pásem vodních zdrojů. Aktualizovaná data jsou uveřejněná na stránkách Národního geoportálu INSPIRE.

Odkaz na sdělení.