Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Rozšíření výroby W a WC (etapa 2)"

Publikováno: 07.03.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS IX - Ostrava, ze dne 6. 3. 2018, doručované veřejnou vyhláškou č. j. MZP/2018/580/83,12673 se týká záměru "Rozšíření výroby W a WC (etapa 2)", o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...