Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS VII - Brno k umístění stavby pozemní komunikace v rámci záměru Rozšíření dálnice D1 - 01191.C

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS VII - Brno k záměru umístění stavby pozemní komunikace, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci záměru "Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 - 01191.C Brno centrum - Brno Jih", investorovi Ředitelství silnic a dálnic ČR., dne 7.12.2015.

Stáhněte si...