Rozhodnutí a usnesení MŽP

Rozhodnutí o povolení nakládat s GMO, popřípadě usnesení k žádostem, vydaných podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 2. 11. 2017 nabylo právní moci rozhodnutí čj. 34835/ENV/17 ve věci žádosti Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 619 89 592, pracoviště LF UP Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc, týkající se uzavřeného nakládání ve třetí kategorii rizika s geneticky modifikovanými mikroorganizmy Leishmania major a Leishmania braziliensis.

Stáhněte si...