Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů

Registr obsahuje seznam osob, kterým bylo uděleno povolení nebo kterým vzniklo oprávnění k uzavřenému nakládání na základě oznámení podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - Baner







Ekofilm - Baner








Environmentální Helpdeskp - Baner





Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner





Nová zelená úsporám - kalkulačka





Operační program Životní prostředí - Baner








Svět geologie - Baner






Multimediální ročenka životního prostředí - Baner