Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2016

  • Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí
  • Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště AOPK ČR, pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ústředí AOPK ČR. Aktuální znění Směrnice MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2015 – 2017 (dále jen "Směrnice"), včetně žádostí a povinných příloh je k dispozici níže. V případě dotazů se obracejte přímo na sběrná místa (Příloha č. 13 Směrnice).

Vzor žádosti o dotaci v rámci Podprogramu PPK B a PPK C je uveden v příloze č. 4 a 5, vzor čestného prohlášení žadatele o vypořádání majetkoprávních vztahů obsahuje příloha č. 12.

Žádosti o dotace je možné podávat do 29. ledna 2016.

Stáhněte si...