Pro média

Samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 396
+ 420 267 122 944
+ 420 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Vedoucí oddělení a tisková mluvčí
Petra Roubíčková

Petra Roubíčková
Tisková mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a PR
mob.: +420 739 242 382
e-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Mediální servis
Dominika Pospíšilová

Dominika Pospíšilová
Zástupkyně vedoucí oddělení a tiskové mluvčí
tel.: + 420 267 122 534
mob.: + 420 602 656 403
e-mail: dominika.pospisilova@mzp.cz

Marek Čihák

Marek Čihák
Mediální servis
tel.: +420 267 122 835
mob.: +420 739 242 383
e-mail: marek.cihak@mzp.cz

PR a marketing, web a sociální média

Jiří Mikeš
Produkční
tel.: +420 267 122 272
e-mail: jiri.mikes@mzp.cz

Kristýna Seidlová
Sociální média a produkce akcí
tel.: +420 267 122 219
e-mail: kristyna.seidlova@mzp.cz

Radka Husáková
Asistentka tiskového oddělení
tel.: + 420 267 122 295
e-mail: radka.husakova@mzp.cz

Fotografie ke stažení:

Petra Roubíčková (JPG, 94 kB )